• +38 (056) 785-95-81
  • office@depocenter.com.ua
  • Адреса:
    м.Дніпро 49000,
    вул. Челюскіна, буд. 8
Річна фінансова звітність за 2017 рік
Дата розміщення інформації - 27.04.2018р.
1). Примітки до річної фінансової звітності
2). Баланс.
3). Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
4). Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
5). Звіт про власний капітал

-