• +38 (056) 785-95-81
  • office@depocenter.com.ua
  • Адреса:
    м.Дніпро 49000,
    вул. Челюскіна, буд. 8
Річна фінансова звітність за 2019 рік
Дата розміщення інформації - 29.04.2020 р.

1). Примітки до річної фінансової звітності
2). Баланс
3). Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
4). Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
5). Звіт про власний капітал