• +38 (056) 785-95-81
  • office@depocenter.com.ua
  • Адреса:
    м.Дніпро 49000,
    вул. Челюскіна, буд. 8
Стосовно встановлення обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуваннях в органах емітента

Шановні депоненти, які в строк до 12.10.2014р. не уклали з нашим Товариством договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах!

Повідомляємо Вам, що на виконання п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» (надалі – Закон), на рахунках в цінних паперах депонентів, рахунки яких обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом та які від власного імені в строк до 12.10.2014р. не уклали з ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ’Я» договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуваннях в органах емітента.

Відповідно до п. 10 розділу VI Закону, у разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента)не враховуються при визначенні кворумутапри голосуванні в органах емітента.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

З повагою,

ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ’Я»

Дата публикації повідомлення 13.10.2014р.