• +38 (056) 785-95-81
  • office@depocenter.com.ua
  • Адреса:
    м.Дніпро 49000,
    вул. Челюскіна, буд. 8
Перелік та вартість послуг, що надаються депозитарною установою депонентам, номінальним утримувачам та емітентам

Перелік та вартість послуг, що надаються депозитарною установою депонентам, номінальним утримувачам та емітентам

№ п/п

Перелік операцій

Вартість, грн.

Фізичні особи

Юридичні особи

Адміністративні операції

1

Відкриття рахунку у ЦП (за одну операцію)

30,00

50,00

2

Відкриття рахунку у ЦП депонентам при переведенні випуску у бездокументарну форму існування цінних паперів (за один рахунок).

3,00

3

Закриття рахунку у ЦП

30,00 + поштові витрати

50,00 + поштові витрати

4

Внесення змін до реквізитів рахунку у ЦП (внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах)

20,00 + поштові витрати

40,00 + поштові витрати

5

Призначення керуючого рахунком в цінних паперах або розпорядника рахунку в цінних паперах (якщо розпорядником рахунку виступає не депонент) та/або внесення змін до інформації про цих осіб

20,00 + поштові витрати

40,00 + поштові витрати

Облікові операції

6

Облікові операції -

переказ, переміщення, зарахування, списання прав на ЦП

(за одну операцію)

0,01 % від номінальної вартості, але не менш ніж 30,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн. + поштові витрати

0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж 60,00 грн та не більш ніж 600,00 грн. +  поштові витрати

7

Блокування, розблокування прав на ЦП

(за одну операцію)

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 30,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн. + поштові витрати

0,04% від номінальної вартості, але не менш ніж 60,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. + поштові витрати

8

Послуги із термінового виконання облікових операцій

Додатково 50-200 % до діючого тарифу по операції

(за домовленістю сторін)

9

Здійснення корпоративних операцій на рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача (конвертація, анулювання, зарахування цінних паперів в результаті придбання додаткового  випуску акцій)

0,01 % від номінальної вартості, але не менш ніж 30,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн. + поштові витрати

0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж 60,00 грн та не більш ніж 600,00 грн. +  поштові витрати

Інформаційні операції

10

Надання виписки про стан рахунку за підсумками операції

Враховано при здійсненні облікової операції

11

Надання виписки про стан рахунку у цінних паперах за запитом депонента, номінального утримувача

10,00 грн. + поштові витрати

50,00 грн. + поштові витрати

12

Надання виписки про рух ЦП за запитом депонента, номінального утримувача

20,00 грн. + поштові витрати

80,00 грн. + поштові витрати

13

Надання інформаційних довідок (за довідку), в тому числі стосовно в тому числі інформації стосовно дивідендів та/або доходів за цінними паперами

20,00 грн. + поштові витрати

80,00 грн. + поштові витрати

14

Надання довідково-аналітичних матеріалів

За домовленістю сторін

15

Надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів

За домовленістю сторін

16

Надання консультаційних послуг з  питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них

За домовленістю сторін

17

Надання емітенту реєстру власників цінних паперів (переліку власників цінних паперів)

За домовленістю сторін

Обслуговування рахунку у цінних паперах

18

Обслуговування обігу цінних паперів на  рахунку у цінних паперах (в квартал).

90,00 грн.+0,01% від загальної номінальної вартості цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, але не більше ніж 900,00 грн.

(якщо кількість прав на цінні папери  більше 1 штук акцій)

0,02% від загальної номінальної вартості, але не менш ніж  150,00 грн. та не більш ніж 1_800,00 грн.

19

Обробка та аналіз розпоряджень

100 грн. За одне розпорядження

Інші операції

20

Виплата доходів за ЦП, дивідендів Депонентам, власникам цінних паперів, особам, які мають право на отримання дивідендів та/або доходів за цінними паперами.

1,0 % від суми коштів, але не менше 10,00 грн.+ вартість банківського переказу (у разі перерахування на банківський рахунок)+вартість поштових послуг (у разі поштового переказу)

21

Внесення (зміна) інформації про емітента у програмний комплекс

100,00 грн.

 

22

Подовження операційного дня депозитарної установи (сплачує депонент, за зверненням якого продовжується операційний день депозитарної установи):

На 1 годину

До двох годин

Більше ніж на 2-і години, але не пізніше 22.00

 

 

 

150,00 грн.

300,00 грн.

600,00 грн.

23

Комісія за оформлення документів Депонента, номінального утримувача, щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП (за один документ).

За домовленістю сторін

24

Засвідчення підпису розпорядника рахунку та інших осіб в картці із зразком підпису розпорядника рахунку та на інших документах

30,00 грн. за кожен підпис

25

Засвідчення копій документів

30,00 грн. за кожну сторінку документу

26

Зберігання документів протягом терміну, встановленого чинним законодавством

10 % від 5 (п’яти) річного обслуговування обліку цінних паперів на рахунку в цінних паперах.

27

Посвідчення довіреності

100 грн.